Childminders’ general meeting

IECD had its first Childminders’ general meeting for this year on Saturday 15th February. As is customary, the meeting was concentrated on information sharing by the CEO and staff of the Institute to the Childminders.  The focal points shared...

More

Marie Vonne Dogley Jouanneau

With 3 children of her own, being a grandmother now and her 13 years’ Childminding, Marie-Vonne has enough experience to share. Her love for children especially the very small ones is what encouraged her to take up the profession. So since she...

More

Rosalette Benoit

Pou ariv kot Madanm Rosalette Benoit ou pou bezwen pas par semen Dan Lenn, I en pti zistans avek lavil me semen transport I pas lanmenm obor. I en manman en sel fiy 16an me I pe vey zanfan pour 28an, menm depi avan son prop zanfan ti ne. I dir I...

More

Martha Gresle

Apre ki ou’n kit grannrout, ou rantre dan en santye garni sak kote avek en pti fore tann e vyerz ki donn ou lenpresyon ki ou pe al fer en kanpman ou vwayaz dan lanatir. Me apre detwa minit ou zwenn lakour Madanm Martha Gresle, l’Union ki rapel ou...

More

Emilie Lesperance

Nou ti  ganny akeir pa bann pti riye dous bann zanfan ki ti pe tay taye otour sa gran zarden  Madanm Emilie Lesperance. I ti zis la o milye pe vey bann zanfan e anmenmtan I ti akeir I nou kot son lakour dan vilaz Kan Per, Baie St. Anne. Lanmor...

More

Odile Freminot

“Se apre ki mon ti’n ganny mon dezyenm zanfan ki mon ti deside aret travay lotel pour ekip zot. Zot dir ki dile tete i pli bon. Mon zanfan pa ti le dile bwat alor mon ti reste avek li pour donn li sa pli bon swen. Apre sa mon vwazen ti anmenn son...

More
.tribe-events-excerpt