Emilie Lesperance

Nou ti  ganny akeir pa bann pti riye dous bann zanfan ki ti pe tay taye otour sa gran zarden  Madanm Emilie Lesperance. I ti zis la o milye pe vey bann zanfan e anmenmtan I ti akeir I nou kot son lakour dan vilaz Kan Per, Baie St. Anne.

Lanmor son mari in donn en nouvo tournir dan son lavi.  Madanm Lesperance  ti oparavan reste kot lakour pour ekip son zanfan e son mari ti soutenir zot. Me avek sa sanzman i ti bezwen rod en lot fason pour ganny son dipen tout an restan kot lakour.

« Mon ti komans avek zis en pti fiy. Ozordi i kapab annan 9an. Mon ti pran sa louvraz akoz mon ti dan en gro problenm. Mon manman ti fek mor, mon mari ti’n fek mor, mon ti bezwen al rod en travay. Mon ti anvi en travay ki mon ti kapab reste lanmenm kot lakaz akoz mon pa kontan gran frekantasyon, » Emilie i rakont nou.

Deza in fer 10an depi ki son mari in kit li e in dekouver en pasyon, en karyer ki I kontan bokou malgre bann defi.  I ti anrezistre avek IECD an 2016 kot aprezan son servis in vin formel. Madanm Lesperance I dir ki lefet ki kot li I gran I ganny sans fer diferan aktivite sak zour. Zot fer travay ekrir, danse dan zot pti lasal dan lakaz, zot zwe boul, serso, e menm zwe dan delo.

“Mon pa met zot dan swimming pool. Sa non, non… mon netway sa pti lespas ki ou vwar la deor e mon ouver rakor delo e les zot zwe ladan. Plito zot zwe dan delo ki pe sirkile ki sa ki garde parey dan swimming pool, » I dir nou son fason fer.

Madanm Lesperance i rakont nou ki lo Praslin napa ase varyete zouzou, zot bezwen desann Mahe oubyen aste par internet.

« Ki mon pe sey rode se bann lapentir, plastitin, isi nou napa sa. Napa laboutik ki vann byen sa bann zafer zanfan, » I esplik nou son konsern.

Malgre sa gran lespas kot li, Madanm Lesperance i vey zis 8 zanfan aze ant 1an a 4an.  I fer sir ki i donn bann zanfan bann bon pla nitritif ki paran i kontan e menm kopi dan lakour.

I dir nou ki i konpran tre byen lobzektif IECD me ki I santi parfwa ki bann demann I sirpas son kapasite.

“Par egzanp, mon bezwen plis letan pou aste zouzou pou zanfan, mon pa ankor kapab fini aste akoz mon mwayen pa ankor permet. Mon pe depan zis lo mon lekor alors parfwa i difisil. » i dir.

I apresye ki IECD I ed li avek bann kour sirtou sa enn dan premye swen ki ed li donn bann pti swen anplis bann zanfan.

“ Avan mon ti pe fer tou mon tousel me sa bann kour in ed mwan pour mon fer keksoz pli byen, » Emilie i konfirmen.

Madanm Emilie Lesperance i dir ki i annan plan reste dan son profesyon ziska 2020 apre sa I pour evalye son sitiasyon.

« Mon laysenns i ale ziska 2020 apre sa mon pou gete ki manyer keksoz i ale, ki mannyer mon lanvironnman travay i ete. Mon pa santi mwan lib koman en dimoun ki anploy mon lekor, » i dir nou.

I konsernen avek zot fitir koman childminders lo Praslin akoz bokou paran pe mazin vey zot zanfan zot menm.

 

 

.tribe-events-excerpt