Josette Hoareau

Madanm Hoareau I en manman 3 zanfan kin fini vin adilt e I en granmanman, ki vedir ki I anann dekwa leksperyans okip zanfan. I rakonte ki ler I ti pli zenn I ti en paran ase strikt me avek letan ek laz in vin pli akomodan, pli soup dan son fason elve zanfan.

Manmi Det, parey bann zanfan I apel li, pe vey zanfan koman en karyer pour 14an deza e I dir ki I byen kontan son travay. Pour le moman depi ki in anrezistre I vey 10 zanfan depi laz 3 mwan ziska ki zot al lakres. I ti komans fer sa travay akoz son zanfan ti bezwen li pou vey son pti zanfan, e I dir ki ler sa nouvel ti komans propaze ki I kot lakaz pe vey en zanfan, I ti war en lot vini, apre en lot ensidswit. Donk, vi ki I ti pe vey plis ki 4 zanfan,  in profite ler IECD ti pe lans lapel pour dimoun vin anrezistre pour li ale li osi pour ki I ti kapab benefisye avek bann formasyon ki ti pe donnen.

Zanfan I fer bokou pti aktivite ler zot kot Madanm Hoareau, zot annan dekwa lespas deor ensi ki anndan. Zot annan bann zwe edikasyonel ki I montre zot e vi ki zot annan bokou lenerzi pou depanse zot kontan al tay taye deor, zwe boul ek serso, parfwa sa ki le zwe litousel osi I ganny sans. Josette I akonte ki ler zot fini manze bann zanfan I vey sa lanmizik ki anons nouvel 12.30 lo radyo, e koman zot tande zot dir zot menm “nou pe al dodo nou”. Apard dezennen, I osi donn zanfan gadyak, bann pti snacks, goute e dite apremidi.

Madanm Hoareau I dir ki I pa ganny problem avek son bann paran, zot korpore byen e I kontinyelman ganny demann pou pran lezot zanfan me vi ki in fini pran lakantite ki standar I demande I pa kapab asiste zot, malgre ki I ti a voudre.

Toudmenm Josette I kontan letan ki I pase avek bann zanfan ki I okipe. I dir I vreman fyer ler in montre zot en keksoz zot mazinen e apre zot al rakont zot paran oubyen ler zot pe zwe zot fer zot menm. Sa bann pti keksoz parey I donn li sa lankourazman pour kontinyen sa ki I pe fer. Josette in sanse ki I pan bezwen fer okenn laranzman avek striktir son lakaz pour organiz lespas pour zanfan. I dir ki I servi son lavarang pour zot, in met rido rafya pour protez zot kont soley ler zot pe zwe. Ler lapli, malgre ki I annan rido I fwete, e vi ki ater I annan tiles I danzere pour zanfan ler I mouye akoz I glise, alors I kil tou meb dan son salon e zot ganny lespas pou zwe laba. I dir ki in osi aste zouzou pou zanfan avek sa fon ki gouvernman I donn bann Childminders pour ed zot avek bann tel depans.

Manmi Det I dir ki fodre ou annan bokou pasyans pou travay avek zanfan, “Si ou napa pasyans initil ou komanse, akoz ou pou zis pran lakolerm kriy kriy ek zanfan, I pa bon pour zot”. Bokou son bann zanfan kin fini gran I ankor mazin li. Serten I pase pou war li tanzantan, oubyen si zot zwenn li dan semen zot kriy li Manmi Det, malgre zot in gran e sa I fer li fyer, I kontan.

Kantmenm I kontan son travay Manmi Det I dir ki laz pe komans antre e I komans santi sa pti lafatig kot I vini, dan detrwa lannen selman I pou ganny laz retret donk I pa konen pou ki kantite letan I kapab kontinyen, me I dir si lasante I permet I ava kontinyen. “ler marmay pa la mon mank zot, ou a kwar mon tann zot pti lavwa pe koz koze, pe kriy kriye ler zot pe zwe.”

Madanm Hoareau I ankouraz Childminders ki pankor fer li pou anrezistre, I dir ki ou benefisye bokou avek bann formasyon ki IECD I donnen, ensi ki bann lezot led finansyel. “Malgre ennler nou kwar nou konn nou keksoz byen, me sa bann formasyon I donn ou lezot fason fer keksoz ki parfwa I fer nou lavi bokou pli fasil.”

.tribe-events-excerpt