Marie France Leon

Limenm en manman 4 zanfan, Marie-France I dir ki I kontan zanfan e se sa enn bann rezon akoz in komans vey zanfan koman en metye. Napa bokou letan depi ki i en Childminder, me san dout son leksperyans koman en manman i donn li bokou bagaz ki ed l okip zanfan lezot osi byen ki i vey sa ki pour li.

Vi ki i ti pe okip 9 zanfan ler nou ti pase I byensir travay avek en asistan selon bann demann standar nasyonal, ki presize ki en Childminder i merit annan en asistan si i pe vey 6 zanfan anmontan. Zanfan kot Marie France i annan en lasanm pour zot menm kot zot kapab zwe an sekirite. I annan son pti lasanmben ki konekte lanmenm ki fasilit louvraz Marie France ler i bezwen benny zot oubyen sanz zot napi. Pandan lazournen pou egey zot, zot zwe lego ouyen zot zwe deor ; ler letan i bon Marie France i gonfle en swimming pool pour zot e parfwa bann ki pli gran i osi kapab sey rey lo papye an preparasyon pour lakres.

Bann zanfan ki Marie France i veye zot apel li par son non « monn sey tou pou fer zot apel mwan auntie, tantin oubyen madanm, zot pa oule. Tou dimoun ki vin la i en auntie, en tonton, mwan Marie-France menm. Mon kwar akoz zot tann dimoun apel mwan koumsa alors zot osi zot adopte koumsamenm. » Marie France i dir ki zot bann bon zanfan malgre sa pti or-norm e zot konport zot byen.

Nou ti anvi konn bann defi ki in fer fas avek depi ki in komans prosedir lanrezistreman ziska la, i dir nou ki i pan fasil pour li, in bezwen fer serten lazistaz avek son lakaz pou fer zanfan pli konfortab e pli an sekirite. In bezwen konstri sa lasanm kot zanfan i zwe e osi met tiles kot lezot landrwa ki zanfan i ganny akse. Konmela i dir ki i annan serten paran ki tarde peye e serten ki pa dir si zot pe pran en off de kit zanfan avek zot, e sa i afekte son planifikasyon kotidyen. Me i esey edik zot kimanyer i kapab pour ki zot kapab travay ansanm dan lentere bann zanfan.

Marie France I telman kontan travay avek zanfan ki I dir ki si I ti annan landrwa I ti pou fer en daycare e I anvizaze kontinyen vey zot ziska son laz retret. “Ler ou avek bann zanfan ou napa sa traka parey ler ou pe travay avek adilt, zanfan sa ki in dir ou se sanmenm, zis fodre ou konpran sa ki annan son kapris. I gou get zot. La mon annan ki ler zot pe sante zot konpoz anmenmtan, ennler zis mon riye avek zot. »

I dir ki i apresye bann kour ki IECD i ofer, ki zot ed li bokou dan son travay, i swete ki ti ava annan lezot kalite osi, tel ki kimanyer pou relax e kimanyer pou pli byen koriz zanfan ler zot fer en keksoz ki pa apropriye. I ankouraz lezot dimoun pou pran sa travay koman zot metye, i dir ki zot pou benefisye bokou e zot osi ganny sipor lezot Childminders.

.tribe-events-excerpt