Martha Gresle

Apre ki ou’n kit grannrout, ou rantre dan en santye garni sak kote avek en pti fore tann e vyerz ki donn ou lenpresyon ki ou pe al fer en kanpman ou vwayaz dan lanatir. Me apre detwa minit ou zwenn lakour Madanm Martha Gresle, l’Union ki rapel ou devlopman e sivilizasyon.

Pour plizyer lannen in travay koman en waitress me apre ki son lasante ti komans ganny afekte i ti deside arete e vey zanfan de son koleg travay.

« Avan mon ti pe ganny en pti lasistans avek sosyal me apre monn okip sa de zanfan ziska ler bokou plis paran in apros mwan. La i fer anviron 5an depi ki mon dan sa domenn, » Martha aze 51 an i rakonte.

An 2016 i ti deside formaliz son servis avek IECD apre ki I ti’n konvenki ki se sa ki I ti anvi fer. Malgre ki i ti’n abitye anploye, pe travay shift lizour e aswar I ti vwar li pli konvenab pour son lasante e byennet.

« La ki mon la avek bann zanfan, mon ganny plis letan pour mwan menm. Mon ganny sans donn zot plis swen. La mon pa pe tay isi tay laba. Mon annan mwens presyon, » i dir.

Martha avek son asistan I okip dis zanfan aze ant 8 mwan a 3an edmi. I fer bokou bann aktivite andeor avek son bann zanfan tel ki zwe lo balans ek gliswar lanmenm dan zarden, vizit dan kominote, piknik, nwel ek lafet zanfan ki zot fet andeor. Me tousala pa pou konplet san bann leson mont bisiklet ki esansyel pour nerport ki, ki viv lo La digue.

Martha i dakor avek kreasyon IECD me I panse ki parfwa bann lalwa I met en pe tro bokou presyon akoz menm si zot osi zot anvi amelyor zot servis i difisil pour fer de bout zwenn ek sa pti git ki zot gannyen.

« Menm pour nou aste bann zouzou e bann materyo ekrir parey papye ek lakre nou bezwen al Mahe e sa i koute. Souvan mon bezwen fermen pour en zournen antye pour mwan ale. Mon pa kapab anvoy en lot dimoun akoz zot pa pour vreman konn ou bidze, » Martha Gresle i esplike.

Martha ki en manman li osi  i apresye bokou bann kour ki IECD i ofer.

“I fantastik! Bokou keksoz ou deza konnen koman en manman me sa bann kour I donn ou plis bagaz,” i dir.

Bokou fwa bann childminders i vwar zot pe bezwen aste nouvo zouzou e sez detanzantan menm si zot byen apresye led ki zot in gannyen lo konmansman avek sa R10 mil roupi ki’n ed zot etablir zot servis.

« Servis ki mon ofer i en led pour mon kominote. Si mon arete mon pour anmar lanmen en kantite dimoun. Me pour le moman mon pour reste, » i dir avek bokou konviksyon.

.tribe-events-excerpt