OUR ARCHIVE PAGE

ARCHIVE

Marie Vonne Dogley Jouanneau

With 3 children of her own, being a grandmother now and her 13 years’ Childminding, Marie-Vonne has enough experience to share. Her love for children especially the very small ones...

Rosalette Benoit

Pou ariv kot Madanm Rosalette Benoit ou pou bezwen pas par semen Dan Lenn, I en pti zistans avek lavil me semen transport I pas lanmenm obor. I en manman...

Martha Gresle

Apre ki ou’n kit grannrout, ou rantre dan en santye garni sak kote avek en pti fore tann e vyerz ki donn ou lenpresyon ki ou pe al fer en...

Emilie Lesperance

Nou ti  ganny akeir pa bann pti riye dous bann zanfan ki ti pe tay taye otour sa gran zarden  Madanm Emilie Lesperance. I ti zis la o milye pe...