RELOKASYON LOFIS IECD

Atansyon, tou childminders, child care managers, paran, bann sekter pti lanfans e tou dimoun an zeneral!

Lenstiti pour Devlopman Pti Lanfans – Sant Kategori 2 anba lospis UNESCO – i oule enform zot ki son lofis ki ansemoman dan batiman Espace, il Du Port, pe sorti pou al dan en nouvo lokasyon. Nouvo lofis IECD pour aprezan baze dan Batiman Fairview House, Premye Letaz, Semen Josephine Cafrine, Ile Perseverance. Lofis IECD i akote batiman Airtel House.

IECD i osi oule averti zot ki pou annan serten lenteripsyon dan son loperasyon, me pour dimoun ki bezwen okenn servis irzan i kapab kontakte IECD lo nimero telefonn 4286565 ou ekrir par email lo ceooffice@iecd.gov.sc, ziska ki tou servis i repran aparti Lendi le 13 Novanm 2023 dan son nouvo lofis, Fairview House, Ile Perseverance.

IECD i oule remersye zot tou pour zot konprenezon e sipor kontinyel.