CHILDMINDER PROFILE: LUCIE HERTEL

En pti pronmnad dan lavil, partikilyerman Semen Castor pou anmenn ou kot Lucie Hertel i vey zanfan. Telman i trankil laba ou pou sirprann ki i annan en Childminder la, sirtou ki Lucie i vey dis zanfan an tou; an-efe tapaz pli for ki ou pou tande se delo ki koule sorti dan montanny e pas pa tro lwen avek lakaz. Probableman se en pti dimoun ki pou akey ou ler ou arive e enn de lezot pli kanmi pou donn ou en pti sourir dan en pti zistans.

Madanm Lucie Hertel i en manman li menm avek trwa zanfan vivan ki fini vini adilt, e I osi en granmanman. Malerezman Lucie ti perdi en lot son zanfan ler i ti ankor tre pti e sa i enn bann rezon akoz i krwar ki in vin en Childminder. I akonte ki ler i ti perdi son zanfan sa ti kit li avek en trou dan son lavi ki in sey konble me kin selman posib avek prezans lezot zanfan. “Monn war ki prezans bann lezot zanfan otour mwan in konsol mwan e monn kapab donn zot sa lanmour ki mon ti pou’n donn mon zanfan ki mon’n perdi. Ler mon tin refer en pe mon’n al travay dan lotel me mon pa’n kontan sa bann travay ziska ler mon’n komans vey zanfan”. I dir ki touzour ler i ti pe travay lotel dan son lespri ti annan de keksoz ki i ti pe swete pour le fitir, swa annan son prop ‘take away’ oubyen en ‘daycare’.

Madanm Hertel i vey dis zanfan, sa i sa limit ki regilasyon lo standar nasyonal pour servis vey zanfan I permet, e se son msye ki son asistan. Se Lucie ki okip zanfan, fer zot manze, benny zot, zwe avek zot e donn zot lezot swen neseser. Son msye i prepar manze e fer sir ki landrwa i reste toultan prop, i osi al aste bann keksoz ki zot bezwen pou okip zanfan; zot travay byen koman en lekip.

Si ou demann li akoz in anrezistre koman en Childminder i dir ou ki son plan i pou kontinyen vey zanfan ziska i nepli annan kouraz, donk i lozik pour li fer en sel anrezistre depi la. Selman i dir i ti a voudre kapab vey plis zanfan. “Mon pa vey zanfan pour sa larzan, mon vey zot akoz mon anvi donn zot sa lanmour ki zot bezwen ler paran pa la dan lazournen. Ou konnen dan wikenn ennler ler mon la tousel mon mank zot, konmsi mon mank sa bann pti lavwa pe kriye ‘manman, manman’, i gou avek zot”. “Mon konnen i annan bokou paran ki pa ganny landrwa pou vey son zanfan akoz napa, ouswa serten landrwa pa pran zanfan pli ba ki sis mwan, e mon ti a kontan ed zot par pran plis zanfan, me malerezman akoz mon pa ofer servis parey daycare pour le moman mon pa kapab. Petet pli tar. Selman bann zanfan ki vin kot mwan mon vey zot ziska laz 3an edmi.”

Pandan lazournen bann zanfan kot Manman Lucie i byen diverti. Zot annan zot bann zouzou ki zot zwe avek, zot sante, danse, get kartoun e penn e zot annan zour ki zot al zwe deor, dan lavarang byensir kot i byen fermen e an sekirite. Manman Lucie i donn zanfan zot gadyak, goute 10er, serten zanfan i anmenn pour zot, e li i azout sa ki li i prepare ansanm, e i donn zot dezennen. I osi prepar manze aswar pour bann pli pti zanfan pour paran anmenn avek zot dan lakour.

En manman parey Manman Lucie I bezwen byen popiler dan son kanton, e zisteman se plizoumwen par radyo banbou parey nou dir ki paran i ganny son kontak. Me i dir ki dimoun i osi ganny kontak avek li atraver IECD avek ki in anrezistre son servis. Manman Lucie i dir ki ler paran i vin kot li pour premye fwa i asize e koz avek zot e fer zot konpran son bann standar, son bann pti lareg pou fer sir ki zot travay byen ansanm e zot kapab siport kanmarad byen. E ler i bezwen pran son konze anyel i enform paran sis mwan davans pour zot fer zot laranzman zot osi.

Manman Lucie i vreman kontan son bann zanfan e i dir ki moman pli tris pour li se ler enn son bann zanfan i malad, “ou war zot pti lekor i fay fay, ou sagren, ou ti a voudre pran sa douler dan zot plas”. Erezman sa i ase rar. I ti akonte ler en zanfan ki ti vey kot li en pe letan avan pa ti oule manz manze lasyet, parey nou dir diri ek pwason, e li i ti konsernen, me ek letan i ti remarke ki sa zanfan ti manz plis gonaz. Alors in adapte ek li ziska ler in konpran li, e in reisi fer bann pti manzay ki bon pour son lasante.

Parey tou lezot childminders, Manman Lucie osi in bezwen adapte son lakaz pour devlopman e sekirite bann zanfan. In bezwen ferm son lasal manze pou fer zot pti kwen, in agrandi deor kot zanfan i zwe e in osi fer en baro kot lakwizin an ka zanfan i al laba, e li osi in ganny sa kontribisyon SR10,000 ki Fon Nasyonal pour Swen, Lasante ek Ledikasyon Pti Lanfans, atraver IECD i donnen pour ed bann childminders pou adapte zot lakour. I dir ti pran en pti pe letan pou fer sa bann pti adaptasyon me ki ti neseser e i pa regrete akoz i konnen sa pou benefis son bann zanfan.

Manman Lucie i annan en pti konsey pour tou bann dimoun ki pe mazinen pou vin en Childminder, “pour ou travay avek zanfan fodre ou annan lanmour pour zanfan, konn apros en zanfan, fodre bokou pasyans e fodre ou for osi spirityelman.” I osi dir ki i enportan pou konn premye swen, e ki pou fer an ka dife. “Mon ankouraz zot pou anrezistre, i en bon keksoz, lasosyete i bezwen nou.”

Madanm Hertel i osi santi li sanse akoz i ganny bokou sipor son bann paran, zot fer donasyon serten lekipman ki i servi avek zanfan menm e serten i ed li avek son bann dokiman ofisyel. Avek telman sipor, atraver IECD e sa lasistans SR5050 par mwan, pou ede avek Asistan ek bann formasyon tanzantan, Manman Lucie i santi ki i a kapab kontinyen vey zanfan ziska i nepli kapab, “otan ki Bondye i donn mwan sa kouraz mon pou fer li akoz mon konnen sa pou anmenn lagras osi pour mwan menm”.

.tribe-events-excerpt