Jeline Monnaie – La Passe

De ki ou ariv kot li La passe, La digue ou remark en lasal byen kolore e organize. Tou i byen annord. Jeline Monnaie pe vey zanfan pour 5 an deza i dir nou i fer li pirman akoz lanmour ki i annan pour zanfan.

« Mon ti komans avek zis 1 zanfan me letan mon fer levanter mon annan 22 zanfan, »

Oparavan, Jeline ti vey zanfan dan son lakaz, dan son salon presizeman. Vi ki i ti annan bokou zanfan pour veye i ti rod led avek de asistan.

I ti enn parmi ki ti ezite pour al anrezistre avek IECD me avek bokou obzervasyon i ti vwar son bann benefis.

“Mon ti anrezistre an 2017. I ti pran mwan enpe letan pour anrezistre akoz ler bann Childminders ti ganny aprose, nou ti vwar li parey en gro bebet devan nou. Nou ti kwar i pour tro konplike me avek bann kour nou’n kapab konpran e vwar son lavantaz,” Jeline i esplike.

I pa’n fasil pour li kit son 22 zanfan ki i ti pe okipe pour aprezan pran selman 10. I esplike ki lakantite depans ki i annan pour fer I pa balanse ek reveni ki I gannyen avek 10 zanfan.

“Menm mon travayer, ki travay tre byen I vwar li difisil avek en lapey R5000. Pour mwan kit li ek mwan mon bezwen sey mon mye pour azout ankor en larzan lo son saler,” i dir.

Toudmenm, Jeline i eksprim son lapresyasyon pou nouvo baby gym lo La digue ki ava anmenn en nouvote dan aktivite ki zot fer ek zanfan, malgre konstrent transportasyon. I osi eksprim swe pour plis sipor avek IECD pour met anplas en servis santralize pour zot kapab fer fotokopi e enprim bann leson pour zanfan ki pour le moman pe kout zot bokou.

« Pour baby gym nou ganny demande pou pey R10 par ertan par sak zanfan. Alors sa nou bezwen fer li en fwa par semenn akoz pour tro bokou lo paran. Nou osi al lo lans pour en pti piknik tou le 3 mwan avek sipor paran. Apre nou osi al kot bibliotek detanzantan me pour sa enn nou marse, » Jeline i rakont nou enpe bann aktvite ki i fer ek zanfan.

Dapre Jeline IECD i la pour sirvey devlopman bann Childminders avek bann kour ki amelyor zot servis ek zanfan e ayer.

“Nou aprann en kantite keksoz ki pa zis ed ou ek bann zanfan ki ou pe veye me i ed ou avek ou fanmiy e nerport landwra kot ou pou ale. Si i ariv en irzans ou konnen kwa ki ou pour fer,” i dir avek en gran satisfaksyon.

Pandan bann lannen ki I pe fer sa louvraz Jeline in pti a pti azout en bout ek son lakour pour li vey zanfan. En zoli pti lespas byen kolore ki atase ek son lavarang, byen annord e prop. I enkli en lasal pour bann pti baba, lakwizin e en lasal pour bann ki enpe pli gran.

Malgre difikilte ganny zouzou lo La digue i dir ki sa lasistans R10 mil in ed li rod enpe bann gro zouzou pour met dan lavarang deor. Bann childminder La digue i pey bokou plis pour ganny bann materyo travay akoz kou transportasyon. Zot bezwen pey bato pour al Mahe, pey pickup pour met zot pake lasose e menm pey ankor bato pour anmenn zot bann materyo lo La digue.

« Benefis ki mon gannyen ek sa travay se ki mon pa bezwen deplase, tou i la kot lakour. Me letan ki ou pe vey zis dis zanfan, napa benefis. Laplipar depans ki ou fer ou bezwen fer li lo ou menm. Mon napa en profi. Mon fer li akoz mon kontan zanfan e si mon arete bokou paran pour dan problenm pour al travay, » i detaye.

Jeline Monnaie i dir ki son fitir dan sa karyer i depan bokou lo sipor ki I gannyen avek IECD menm si i kapab zis sipor pour ganny bann materyo travay.

« Mon pa pou kapab dir mon pe reste ou ale, me i pou tou depan lo sipor ki nou gannyen. Bokou in ganny fer deza me nou bezwen enpe plis pour soulaz nou. Par egzanp menm kreasyon en peryod konze pour bann Childminders, ki ava permet nou poze e menm fer en bon netrwayaz dan nou landrwa, » Jeline i sizere.

Apart sa, son pasyon i kontinyen motiv li pour kontinyen donn bon swen bann zanfan.

 

.tribe-events-excerpt