Josette Folette

Josette Folette pe vey zanfan depi 2006, depi ler in arete travay, e an 2017 in deside pour li anrezistre li osi koman en childminder avek Lenstiti pour Devlopman Pti Lanfans. I annan son de zanfan ki’n aprezan fini vin adilt san dout ki’n ede pour donn li sa lanmour e leksperyans pour okip zanfan. Koman en manman, Josette I en dimoun ki melanz son stil elve zanfan, I dir ki parfwa I sever me parfwa I pli kalm, I dir ou bezwen elve zanfan dapre son leksperyans lavi, ou bezwen donn li sa ki I pa gannyen dan lakour e konplimant zefor paran.

Pour le moman, Josette pe vey 7 zanfan ki enkli de pti baba depi laz 3 mwan ziska laz ki zot al lakres. I anploy en Asistan pour ed li donn sa bon servis bann paran. Dapre standar nasyonnal, en Childminder I kapab vey ziska 10 zanfan si I annan ase lespas ki ganny demande.

Pandan lazournen zanfan I annan zot bann pti aktivite ki zot fer, tel ki sansibilizasyon avek liv, byensir avek son lasistans, get kartoun, zwe zot bann zouzou; zot osi aprann bann diferan parti zot lekor, non zot paran, zot alfabet atraver desen e zwe, e bann lezot pti keksoz ki apropriye pour zot laz. Tousala I tre enportan pour ed zot avek zot devlopman e adaptasyon ler zot al lakres.

Madanm Folette I osi prepar zot dezennen, I dir ki I fer byen atansyon ek bann alerzi konmela. Ler baba I fek komans manze zot komans par donn en kalite legim alafwa, e ler zot in asire ki zanfan i kapab manze la prezan zot komans melanze; zot ganny zot pti gadyak osi pandan lazournen.

Malerezman, parey dan tou keksoz dan sa travay osi I annan defi. Josette I akonte ki I regretab ki dan lepase in annan serten paran ki pa’n onnet e ki’n tir zot zanfan kot li detrwa zour avan lafendimwan zis pour zot evite pey li. Me avek formasyon ki IECD in donnen, in aprann ki en fason pou protez li kont bann lensidan parey se par pran depozit, ki aprezan I fer avek tou paran. En lot keksoz ki I pa kontan se kan serten I deside pou retir zot zanfan kot li san averti li. I dir I napa problenm avek sa si zot in pey pou sa mwan ki in vey zot, me selman I enportan ki I konnen ki zot pe ale pou li kapab balans son travay “akoz ler en dimoun I ale, mazinen ki zot pe fer en lefe lo lezot dimoun. Mon bezwen pey mon Asistan, e petet mon ti ava kapab pran en lot zanfan, me si zot pa fer konnen mon ganny afekte.” Erezman konmela bann sirkonstans parey I tre rar.

Toudmenm Josette I byen atase avek son bann zanfan ki I veye e anefe I dir ki enn bann moman pli tris pour li se ler sa zanfan pe vin son dernyen zour e I pe al lekol “konmsi ou’n war li la toulezour, e son dernyen zour ou realize ki ou pa pou war li ankor parey, I fer ou sagren.” Me vi ki son bann paran I fer li bokou konfyans I toultan annan lot ki vini. Annefe laplipar paran ki’n komans anmenn zot zanfan kot li zot anmenn tou lezot zanfan ki vin apre.

Parey serten lezot Childminder, Madanm Folette in osi bezwen adapte son lakour pour sekirite ek konfor bann zanfan, I dir ki in bezwen aranz par deryer son flat e met beton ater, osi fer miray pour anpese ki zanfan I al dan landrwa ki kapab danzere pour zot, e enn de lezot pti travay. In osi enstal en telefonn lakaz e aste en televizyon pour zanfan.  Erezman ki gouvernman atraver IECD I donn sa lasistans SR10, 000 ki’n ed en pe. E zisteman Madanm Folette, in war ki pour li se bann adaptasyon avek son lakaz ki’n pli gro lobstak pour li kapab vin en childminder, akoz ou bezwen absoliman aranze pou satisfer bann kriter. I dir ki parfwa pou ganny dimoun ki kalifye e ki ou kapab kont lo la pou fer sa bann louvraz i pran letan e bokou fwa serten zot servis I ase ser.

Malgre tou bann defi ki I fer fas avek, Madanm Folette I kontan son desizyon pou vin en childminder e I dir ki I pou sey tenir ziska ler I nepli kapab. I dir ki son pasyans e lanmour pou zanfan I sa ki donn li kouraz pou fer sa louvraz tou le zour. Me I rapel nou ki disiplin I enportan “sak zanfan I sorti dan son fanmir, e sak fanmir I elve son zanfan dan son fason. Malerezman serten pa elve zot zanfan dan en fason ki fer zot antre byen dan lasosyete, e ler ou en Childminder ou bezwen sey fer fason ki ou kapab pour ed zot, akoz zot menm ki pou ed ou dan ou lavyeyes”.

Son pli gran lafyerte I ler paran I akont li ki zot zanfan in vin sant en sanson, akont en zistwar oubyen repet en aktivite ki zot ti aprann avek li, sa I fer li war ki I fer en lenpak pozitiv dan zot lavi e fer li kontan. “Ou bezwen met sa lazwadeviv pour ou zanfan adapte byen avek ou, ler zot fek vini ou fer zot pti kapris, sirtou ler zot in vin kot ou en pe gran, selman fodre pa zanmen bliye ki zanfan I grandi parey ou’n montre li, alors ou bezwen montre li sa ki byen, malgre parfwa I pa pou kontan.”

“Mon ti a voudre dir avek bann dimoun ki pe mazinen si zot pou anrezistre pou seye e eksperyanse pour zot menm, akoz sak dimoun son leksperyans I diferan. Ou ganny bokou formasyon, ou aprann bokou keksoz.”

 

 

.tribe-events-excerpt